SOME FAQ

ซีเมนต์คุณภาพจากโรงงานที่สระบุรี เน้นมาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เรามีห้องวิจัย แลป สำหรับวิจัยความเป็นไปได้ใหม่ๆ รวมถึงมีการทดสอบคุณภาพคอนกรีตที่ทำอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ เรายังมีการทดสอบคุณภาพความแข็งแรง ทดสอบความหนาแน่นและการยึดเกาะ ทราย และหินที่ได้มา เราได้รับสัมปทานจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ที่สุดในพื้นที่ เพื่อนำมาทำคอนกรีต เรามีระบบควบคุม การให้บริการโดยการติดตั้ง GPS รถทุกคันเพื่อตอบโจทย์ในการให้บริการ

จะดีกว่าไหมถ้าหากเลือกคอนกรีตที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต มอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
ความรวดเร็วในการส่งสินค้า ติดต่อประสานงานได้ง่ายเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่เสมอ
คุณภาพของคอนกรีตต้องใส่ใจส่วนผสม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Loading