วันนี้ CYG มี 3 จุดต้องห้าม! ใช้พื้นสำเร็จรูปภายในบ้าน มาแนะนำพี่ช่างกันครับ

ลักษณะขั้นตอนการใช้งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี้เป็นการนำแผ่นคอนกรีตมาวางเรียงๆกันและเทคอนกรีตทับหน้ายึดแผ่นไว้ให้เป็นผืนเดียวกัน แน่นอนว่าการวางแผ่นพื้นแต่ละแผ่นเรียงๆ กันไปจะต้องมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างแผ่น มาตรฐานของผู้ผลิตมักจะระบุให้คอนกรีตทับหน้ามีความหนา 5 ซ.ซึ่งความหนาที่กำหนดไว้นี้ไม่เพียงพอที่จะป้องกันน้ำซึมผ่านลงไปตามช่องว่างที่เกิดขึ้น และต้องเผชิญกับสภาวะอากาศภายนอกทั้ง ลม ฝน แสงแดดในระยะยาวแล้วต้องเกิดปัญหาแน่นอนและหากเกิดปัญหานน้ำรั่วซึมขึ้นมาวิธีแก้ปัญหาจะยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากซึ่งไม่คุ้มแน่นอน
ดังนั้นจุดต้องห้าม ใช้พื้นสำเร็จรูปคือVideos

News & Events
Loading