คอนกรีตที่ใช้งานโครงสร้างมีกี่ประเภท?

คอนกรีตที่ใช้งานโครงสร้างมีกี่ประเภท? วันนี้ CYG ชัยยันต์ กรุ๊ป มีคำตอบมาให้ครับ
✨1. คอนกรีตล้วน Plain Concrete เป็นคอนกรีตอย่างเดียวปราศจากวัสดุอื่น เหมาะสมกับโครงสร้างที่รับแรงอัด
อย่างเดียว ได้แก่ คอนกรีตที่เป็นแท่งใหญ่ Mass Concrete กำแพงกันดินแบบน้ำหนักถ่วง Gravity
Retaining Walls
✨ 2. คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete) เป็นคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมเพื่อให้สามารถรับแรงอัด และ
แรงดึงมากขึ้น มักนิยมใช้ในการก่อสร้างประเภทโครงสร้างอาคาร เสา คาน พื้น และ ฐานราก ซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน
✨ 3. คอนกรีตอัดแรง Prestress Concrete เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้เทคนิคการดึงลวดรับแรงดึงสูง Tendon และถ่ายแรงค้างไว้ในเนื้อคอนกรีต ทำให้โครงสร้างสามารถต้านทานต่อโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนได้
✨ 4.คอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) คือคอนกรีตที่มีความหนาแน่น หรือ หน่วยน้ำหนักน้อยกว่า
คอนกรีตที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มีค่าประมาณ 400 - 1900 กก./ลบ.ม. โดยคัดเลือกวัสดุผสมที่น้ำหนักเบาพิเศษ
หรืออาศัยปฏิกิริยาของผงด่างโลหะกับน้ำ ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมากในเนื้อคอนกรีต คอนกรีตจึงพองตัวและเบาขึ้น คอนกรีตเบานี้สามารถลดน้ำหนักอาคารได้มาก และ ประหยัดต้นทุนค่าก่อสร้างลงได้บางส่วน
✨ 5.คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป Precast Concrete เป็นการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงาน แล้วจึงนำมา
ประกอบติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง เช่น ผนังสำเร็จรูป แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงคานสำหรับงานสะพาน หรือทางด่วน เป็นต้นVideos

News & Events
Loading