ขจัดรอยร้าว เนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติกและการทรุดตัวของคอนกรีตต้องทำอย่างไร

ขจัดรอยร้าว เนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติกและการทรุดตัวของคอนกรีตต้องทำอย่างไร แอดมีวิธีครับ
⚡1.ควรทำให้คอนกรีตแน่นทันที โดยการใช้เกรียงปาดหรือตบที่ผิวเพื่อขจัดรอยร้าวดังกล่าว
⚡ 2.ถ้าพื้นหรือคานคอนกรีตมีการต่อเชื่อมกับผนังหรือเสา คอนกรีตของพื้นหรือคานควรจะเทหลังจากการทรุดตัวของคอนกรีตของผนังและเสาสิ้นสุดแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดรอยร้าวเนื่องจากการทรุดตัว
⚡3.ถ้าการทรุดตัวของคอนกรีตขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของโครงสร้าง และเมื่อคอนกรีตถูกเทครั้งเดียวรอยร้าวมักจะเกิดขึ้นในตำแหน่ง ดังกล่าว ดังนั้น การเทคอนกรีตควรจะหยุดชั่วคราวเมื่อมีพื้นที่หน้าตัดแตกต่างกัน การเทคอนกรีตในส่วนนี้ควรจะกระทำหลังจากการทรุดตัวของคอนกรีตในส่วนล่างสิ้นสุดแล้วVideos

News & Events
Loading