รอยต่อ ของพื้น ประเภทที่วางบนดิน มีกี่แบบ ?

รอยต่อ ของพื้น ประเภทที่วางบนดิน (Slab on grade) จะต้องมีการทำรอยต่อในการก่อสร้างเป็นระยะๆ
เพื่อป้องกันปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีต ปริมาตรของคอนกรีตที่เปลี่ยนแปลง มีสาเหตุจาก การหดตัวของคอนกรีต (Drying shrinkage) การเปลี่ยนแปลงปริมาตรจากอุณหภูมิ🌈
⭐️ รอยต่อ joint สำหรับพื้นคอนกรีตมีกี่แบบ? CYG ชัยยันต์ กรุ๊ปมีคำตอบ
รอยต่อ joint สำหรับพื้นคอนกรีตประกอบด้วย 2 แบบ
🍄 1.Contraction joint มีไว้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของคอนกรีต
เนื่องจากคอนกรีตเกิดการหดตัวแบบแห้ง จากการที่น้ำในคอนกรีตระเหยไปในอากาศ การหดตัวนี้ทำให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตได้ การทำ Contraction joint
เป็นการบังคับให้การแตกร้าว เกิดในตำแหน่งที่กำหนด โดยทั่วไป ควรทำ contraction joint ที่ระยะห่างทุกๆ 24-35 เท่าของความหนาแผ่นพื้น และแบ่งพื้นเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆ โดยให้อัตราส่วน ด้านยาวต่อด้านสั้น ไม่เกิน 1.5:1.0 ถ้าเป็นไปได้ ควรกำหนดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
🍄 2.solation joint เป็นรอยต่อที่ทำขึ้น เพื่อให้โครงสร้างคอนกรีตส่วนแนวดิ่ง เช่น เสา ผนัง สามารถเลื่อนตัวอย่างอิสระจาก
โครงสร้างคอนกรีตในแนวราบ เช่น พื้น เพื่อไม่ให้เกิดการยึดรั้ง อันเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกร้าวของโครงสร้างในระยะยาวVideos

News & Events
Loading