ก๊อกบอลสนามแฟนซี KARTEN

9.ระบบประปและสุขภัณฑ์

ใช้สำหรับควบคุมการเปิด - ปิดน้ำ สำหรับงานอุปโภคทั่วไป เช่น ใช้เชื่อมต่อกับสายยางสำหรับรดน้ำต้นไม้ งานสวน และงานประปาทั่วไป ตัวก๊อกและด้ามจับผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูง มีความแข็งแรงคงทน น้ำไม่รั่วซึม ทนทานต่อการใช้งาน

Loading