GIANT KINGKONG ก๊อกบอลสนาม 2 ทาง

9.ระบบประปและสุขภัณฑ์

GIANT KINGKONG ก๊อกบอลสนาม 2 ทาง รุ่น HN3093-1/2" ก๊อกน้ำสำหรับใช้งานภายนอก เช่น สนามหญ้า ลานซักล้าง น้ำไหลสม่ำเสมอเพราะใช้ลูกบอลในการบังคับการไหลของน้ำ ผลิตจากทองเหลืองและอะลูมิเนียมทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Loading