สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐาน

9.ระบบประปาและสุขภัณฑ์

องค์ประกอบสำคัญของห้องน้ำที่ขาดไม่ได้ ใช้สำหรับชำระล้างสิ่งปฏิกูล
สิ่งสกปรกต่างควรเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และความเหมาะสมในการใช้งาน

Loading