บันไดอลูมิเนียม 5 ฟุต GOLD/Good (150ซม.)

6.อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

 

แกนค้ำบันไดผลิตแบบหนาพิเศษ

ขั้นบันไดมีร่องกันลื่น

รับน้ำหนักได้90กก.

แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย

น้ำหนักบันได 3.50 กก.

ความหนา 1.2 มม.

ขนาด 74.5*147*32*46.5 ซม. (W*H*B1*B2)

พับเก็บได้

 
Loading