โฮลซอเจาะเหล็ก EAGLE ONE

6.อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

เป็นวัสดุเครื่องมือช่างที่ช่วยให้ทุกการทำงานของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดสนิมง่าย สามารถใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า เพิ่มความเร็วในการเจาะมากขึ้น เหมาะสำหรับเจาะเหล็ก เหล็กหล่อให้เป็นรู มีความแข็งแรง ทนทาน มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม

 

เป็นวัสดุเครื่องมือช่างที่ช่วยให้ทุกการทำงานของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ

ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน

ไม่ก่อให้เกิดสนิมง่าย สามารถใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า

เพิ่มความเร็วในการเจาะมากขึ้น

เหมาะสำหรับเจาะเหล็ก เหล็กหล่อให้เป็นรู

มีความแข็งแรง ทนทาน

มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม
Loading