ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SMIC

6.อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต(MASONRY DRILL BITS) หัวดอกสว่านผลิตจากทังสเตนคาร์ไบต์(tungsten carbide) ที่มีคุณภาพดี
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
สำหรับเจาะปูน ผนังอิฐ คอนกรีต เพิ่มความเร็วในการเจาะมากขึ้น 25%
ตัวดอกสว่านมีความต้านทานการกระแทกสำหรับงานหนักได้ดี
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตใช้งานร่วมกับ สว่าน
มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม มีเกลียว

Loading