โครงเลื่อยเหล็ก SONIC

6.อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

SONIC (55 KT) SONIC hack saw frame with blade สำหรับเลื่อยไม้ ทำจากเหล็ก ใช้โดยการดันใบเลื่อยเดินหน้าและถอยหลังบริเวณที่จะทำการตัด ตอนดันเลื่อยเดินหน้าอย่ากดน้ำหนักลงบนเลื่อยมากเกินไป

Loading