ตะปู คอนกรีต

วัสดุสิ้นเปลือง

1^
1^1/2
2^
2.5^
3^
4^
18*2.0 ดำ
20*2.0 ดำ
25*2.0 ดำ
40*2.0 ดำ
50*2.5 ดำ
18*2.0 ขาว
20*2.0 ขาว
25*2.0 ขาว
35*2.0 ขาว

 

Loading