ตะปูยิงฝ้าชนิดชุปแข็ง

วัสดุสิ้นเปลือง

6*1^
6*1^1/2
สีขาว 6*3/4^
สีขาว 6*1^
สีดำ 6*3/4^

Loading