กิ๊ปจับท่อ PVC ก้ามปู

อุปกรณ์ PVC

ก้ามปู 16 มม. สีขาว
ก้ามปู 18 มม. สีขาว
ก้ามปู 20 มม. สีขาว
ก้ามปู 3/8^  สีเหลือง
ก้ามปู 1/2^  สีเหลือง
ก้ามปู 3/4^  สีเหลือง
ก้ามปู 1/2^  สีฟ้า
ก้ามปู 3/4^  สีฟ้า
 

Loading