ข้อต่อตรง

อุปกรณ์ PVC

สีเหลือง 3/8^
สีเหลือง 1/2^
สีเหลือง 3/4^
สีเหลือง 1^
สีเหลือง 1^1/2
สีเหลือง 2^
เหล็ก 2^

Loading