ข้อต่อตรงเกลียวนอก

อุปกรณ์ PVC

1/2^
3/4^
1^
1^1/4
1^1/2
2^
2^1/2
3^
4^
ทองเหลือง 3/4^ 

Loading