ข้อต่อเข้ากล่อง

อุปกรณ์ PVC

สีขาว 16 มม.
สีขาว 18 มม.
สีขาว 20 มม.
สีขาว 25 มม.
สีเหลือง 3/8^
สีเหลือง 1/2^
สีเหลือง 3/4^

Loading