ให้เช่า รถบรรทุก

7.เครื่องจักรกลงานหนัก ให้เช่า

ให้เช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ รับเหมาขนถ่ายดินในโครงการ รับเคลียร์ริ่งพื้นที่
รับส่งดินลูกรัง หินคลุกทำถนน หินก่อสร้าง ทรายล้าง ทรายถม รับจ้างขนขยะ ขนเศษวัสดุจากการก่อสร้าง รับเหมาถมที่ 

Loading