คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดเล็ก

1.คอนกรีตผสมเสร็จ

เป็นคอนกรีตเพื่องานเทเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาให้มีค่าความยุบตัว และ

อายุการใช้งานคอนกรีตที่เหมาะสม และไม่แยกตัว ขณะเทคอนกรีตที่ค่ากำลังอัดตามที่

ลูกค้าต้องการ

Loading