คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดใหญ่

1.คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดใหญ่ เนื้อคอนกรีตถูกออกแบบมา ให้มี
ค่าความยุบตัวสูง และไม่แยกตัวขณะเทคอนกรีต นอกจากนี้ ยังออกแบบ
ให้มีอายุการใช้งานที่นาน

Loading