อินทรีคอนกรีตทนดินเค็ม

1.คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัส กับดินเค็ม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่ง ในดินเค็มนั้นจะมีเกลือที่อยู่ในรูปของโซเดียมคลอไรด์และซัลเฟตที่ สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย

Loading